ENDEPL
BělištěBěliště

Běliště je největší a nejkrásnější stavbou lidové architektury v Železném Brodě. V objektu dnes sídlí Národopisná expozice městského muzea.

Dlaskův statekDlaskův statek

Dlaskův statek je krásnou a typickou ukázkou stavby pojizerského domu. Nachází se v údolí řeky Jizery, v Dolánkách u Turnova.

Státní zámek Hrubý RohozecStátní zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec patří mezi dominanty a nejstarší stavební památky Turnovska. Byl založen ve 2. polovině 13. století a v minulosti byl několikrát přestavěn. Sloužil jako rodové sídlo Vartenberků, Krajířů a Desfoursů.

 
Státní zámek SychrovStátní zámek Sychrov

Státní zámek Sychrov je jedním z nejnavštěvovanějších objektů v našem regionu a je často vyhledáván i filmaři k natáčení pohádek. Veřejnosti je otevřen po celý rok.  

Vyhledávání

Kokořínské rokle a údolí

Máchův kraj

Mšeno, 277 35

QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Kokořínský důl, Boudecká rokle, Kočičina, Droužkov, Zimořský důl, Sitenský důl, Náckova rokle, Močidla, Planý důl, Truskavenský důl, Vojtěšský důl, Šemanovický důl a Vidimský důl.
 
 

Kokořínský důl

Kokořínský důl je přírodní rezervace vyhlášená roku 1953 a jádro CHKO Kokořínsko. Nacházejí se zde zajímavé skalní útvary jako např. pokličky, voštiny, skalní okna, skalní brány aj. V Kokořínském dole jsou také významné mokřady podél toku potoka Pšovky.

Boudecká rokle

Boudecká rokle je boční údolí Kokořínského dolu. Severně nad roklí jsou skalní průrvy zvané Partyzánky, za 2. světové války uměle rozšířené. V té době sloužily za úkryt stíhaným osobám.

Kočičina

Kočičina se nachází na úbočí Kokořínského dolů směrem k Sedlci. Od odbočky Vrbodolu přechází v divoký kaňon, vroubený pískovci.

Droužkov

Droužkov je hřeben na území Kokořínska, na jehož začátku jsou Mšenské pokličky,  a dále po něm vede úvozová, místy tesaná Droužkovská cesta přes Průsečnou skálu do města Mšena.

Zimořský důl

Údolí táhnoucí se od Želíz pod Horní Zimoř a Sitné, zprvu širší, se silnicí, později kaňonovité. Pískovcové útvary.

Sitenský důl

Široké údolí vroubené pískovci, táhnoucí se severně až severovýchodně od Sitné k Dolní Vidimi.

Náckova rokle

Krátké údolí spojující rokli Močidla s Romanovem u Mšena. Umožňuje též okruh Močidla - Pokličky. Jsou zde nejznámější horolezecké objekty v pískovcích na Mšensku (Faraon, Ramses).

Močidla

Boční kaňonovité údolí Kokořínského dolu, vyúsťující do něho na tzv. Cikánském plácku u Pokliček. Stěny údolí jsou zvláště v jeho dolní partii tvořeny pískovcovými útvary, z nichž některé mají horolezecký charakter. Do Močidel ústí další boční rokle Apatyka (název podle výskytu léčivých rostlin), dále pak Náckova rokle, Pastuší rokle aj.

Planý důl

Nejdelší boční údolí Kokořínského dolu, ústí ve Vojtěchově. Pramenná oblast pitné vody. Ve střední části horolezecké pískovcové věže (Věže přátel přírody, Drážďanská věž, Vyhlídková věž aj.). Horolezecká činnost povolena jen v září a říjnu. Výskyt chráněného ptactva. Planý důl má další boční údolí, např. Dobřeňský důl, Žebrák.

Truskavenský důl

Údolní spojnice mezi Zimořským a Šemanovickým dolem. Pískovcové útvary.

Vojtěšský důl

Boční severozápadní údolí Kokořínského dolu, vyúsťující do něho ve Vojtěchově. Nad střední částí dolu Jestřebické pokličky, poblíž nich 2 m vysoká skalní brána. Při cestě vedoucí po dně dolu vytesán lidový reliéf Kalvárie.

Šemanovický důl

Kaňonovité údolí mezi Šemanovicemi a Jestřebicí, vroubené zajímavými pískovcovými útvary. Jeskyně Klemperka a bývalé skalní byty.

Vidimský důl

Širší, točité údolí s pískovci, západně od Horní Vidimi. Prochází jím asfaltová svážná cesta.

Kokořínsko
 
Kokořínsko
Kokořínsko
Kokořínsko
Kokořínsko
Kokořínsko
 
 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2023  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Mapa webu  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load