ENDEPL
Státní zámek SychrovStátní zámek Sychrov

Státní zámek Sychrov je jedním z nejnavštěvovanějších objektů v našem regionu a je často vyhledáván i filmaři k natáčení pohádek. Veřejnosti je otevřen po celý rok.  

Státní zámek Hrubý RohozecStátní zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec patří mezi dominanty a nejstarší stavební památky Turnovska. Byl založen ve 2. polovině 13. století a v minulosti byl několikrát přestavěn. Sloužil jako rodové sídlo Vartenberků, Krajířů a Desfoursů.

 
Dlaskův statekDlaskův statek

Dlaskův statek je krásnou a typickou ukázkou stavby pojizerského domu. Nachází se v údolí řeky Jizery, v Dolánkách u Turnova.

BělištěBěliště

Běliště je největší a nejkrásnější stavbou lidové architektury v Železném Brodě. V objektu dnes sídlí Národopisná expozice městského muzea.

Vyhledávání

Vandrování po Tolštejnském panství

Lužické hory

Vinařská 32
Jiřetín pod Jedlovou, 407 56

E-mail:info@tolstejnskepanstvi.cz
Web:www.tolstejnskepanstvi.cz
QR kód kontaktů pro Váš mobilní telefon

Vandrování po Tolštejnském panství je turistická hra pro malé i velké návštěvníky regionu. Patronem vandrovníků je dobrotivý loupežník Vilda.
 
 

Tolštejnského panství bylo založeno v roce 2001. Do hry Vandrování po Tolštejnském panství je zapojeno přibližně 150 účastníků, kteří nabízejí své služby turistům, ať formou pohostinství, nebo návštěvou informačního centra, muzea či rozhledny. Pro turisty - vandrovníky - jsou k dispozici některé tiskové a průvodní materiály. Jedná se především o Vandrovní pas, do kterého lze při návštěvě zařízení získat originální razítka, při určité útratě vandrovník může získat i skleněný Tolštejnský krejcar. K vandrování je k dispozici také mapa Tolštejnského panství.

Hra má kromě svých pravidel i základní poznávací atributy - malý znak, velký znak, korouhev a erb. Patronem vandrovníků je dobrotivý loupežník Vilda. V současné době jeho území daleko přesáhlo Šluknovský výběžek, zahrnuje oblast od Liberce, přes Českou Lípu k Děčínu a příhraniční část na německé straně od Bad Schandau, přes Schirgiswalde, kde je zřízeno hlavní hejtmanství pro německou oblast, až po Žitavsko. Na počest založení Tolštejnského panství se každoročně vždy první pátek a sobotu v měsíci červnu pořádají Tolštejnské slavnosti na hradě Tolštejn. Hlavní informační středisko Tolštejnského panství je v Jiřetíně pod Jedlovou.

Vandrování po Tolštejnském panství

Již za dávných časů pánů Berků z Dubé, někdy v 15. století, a ještě dál, co písemné prameny sahají, byl divoký a nezkrotný kraj kol hradu Tolštejn útočištěm mnoha loupeživých rytířů z rodu Vartenberků počínaje a loupežníky po celý čas do dnešních dnů konče. Všelijací tu s úmysly různými pobývali a skrývali se. Vzpomeňme jen například Jakuba Raschauera z Vlčí hory roku 1740 popraveného v Lipové, Fridolína Raucha z Malého Stožce v roce 1747 k šibenici odsouzeného, neznámého lobendavského loupežníka z vrchu Roubený, doubického Karla Stülpnera z přelomu 18. a 19. století, krásnolipského vousatého Pumphuta. Známá byla též tlupa loupežníků Kardínkem, a po jeho násilné smrti dále Zelenovousem, vedená, jehož skrýš se nacházela v rozvalinách Tolštejna. A nakonec - jeden z nejznámějších loupežníků těchto hvozdů - sám velký Jan Karásek, jenž v drážďanském vězení léta páně 1809 skonal.

Věz poutníče, že osud našich loupežníků a jejich životní konce na této pozemské pouti nebyly nikterak veselé a slavné. Však poznamenaly historii tohoto kraje, nejsevernějšího místa Země Koruny České.

Ty však na svých cestách obávati se ničeho nemusíš, neboť věz, že jedním z nich, sic méně známých, byl loupežník řečený Vilda. O jeho životě nám toho příliš není známo, historky o něm tradují se pouze ústní formou. Samotářem prý býval, povahy dobrácké se smyslem pro různé taškařice, které prováděl náhodným pocestným, a že těch, v té jeho době, bylo! Žil v období zlatého věku konce rakouské monarchie, zároveň i rozmachu turistického.

Též proslýchá se, že jeho kořeny sahají až k samotnému Albrechtu Berkovi z Dubé, známého to loupežníka do sousední Lužice. Převážnou část života skrýval se poblíž hradu Tolštejn. Údajně jako jediný znal místo tajemného pokladu - truhlu plnou krejcarů a grošů - ukrytého na Tolštejně, a o kterém vypráví známá pověst. O jeho životním konci však toho příliš nevíme a je obestřen i jistou záhadou. Poslední jeho spatření se událo dne 2. června léta páně 1901.

Jeho záhadné zmizení a možnost množství historek, které se vyprávějí, jistě jednou osloví některého z řad badatelů oborů etnologického, historického či literárního.

Duch loupežníka Vildy přebývá na mnoha místech Tolštejnského panství dosud. A především tam, kde dobré služby činí.

Chceš- li poutníče vydati se po jeho stopě - vítej v našem panství! Však nejprve musíš poříditi sobě Vandrovní pas, jenž Tě k svobodnému vandrování po Tolštejnském panství opravňuje. Též nápomocna Ti bude jistě i mapa Tolštejnského panství a mnoho dalších písemností, jež k dostání na Mýtech obdržíš. Abys poznal, kde duch Vildy sídlí, jsou ona místa korouhví označena. Na požádání - však nezapomeň, až po malé útratě (vstupenka, nápoj, pohlednice apod.) - otisk do svého pasu vždy obdržíš. Bude-li kde v které krčmě a podobném zařízení tvá útrata hojná, za každých 250 korun českých, krejcarem odměněn budeš. Potom nezapomeň - za každých 12 různých otisků na listu (list = dvě strany) umístěných v pasu, na Mýtech 2 krejcary obdržíš a budeš-li těch krejcarů mnoho míti, znovu na těchto mýtech za různé vybrané zboží Tolštejnského panství vyhandluješ. Zaplníš-li Vandrovní pas otisky do posledního místa s tím, že na každém jednom listu nebude stejného otisku, můžeš nový na Mýtech zakoupiti - a to už za poloviční cenu! Vrátíš-li nejvíce krejcarů ze všech vandrovníků, v herním roce vždy posledního dne květnového končícího, může se Ti státi, že v soutěži o nejlepší tři vandrovníky dar obdržíš. O tom všem, a mnohém i jiném, Ti v Tolštejnském kurýru povíme, však jen, zanecháš-li nám při koupi Vandrovního pasu adresu svou.

V našem panství je mnoho věcí k vidění a činění - muzea, rozhledny, památky, sportoviště, panenská příroda, místa pohostinská a mnoho dalšího. Přejeme Ti na tvém vandrování pohodu a mnoho hezkých zážitků. Nechť patronem a ochráncem je dobrotivý náš loupežník Vilda a nebudeš-li si věděti rady, zavítej na některé z našich míst.


Dovolená s dětmi - nabídka

Putujte s dětmi Tolštejnským panstvím a sbírejte razítka do vandrovního pasu. Provázet vás bude dobrotivý loupežník Vilda.

 
 
Sdružení Český ráj © 1992-2023  |  Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV
tel.: +420 481 540 253  |  info@cesky-raj.info  |  Mapa webu  |  Kontakty
 |  Intraweb
Liberecký kraj Královéhradecký kraj Středočeský kraj
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2023
load